Historia

logo.png

Hufiec rozpoczął pracę już w roku 1947, obejmując dwie drużyny harcerzy (2 D.H. i 3 D.H.) oraz gromadę zuchów. Był zatwierdzony formalnie rozkazem Komendanta Chorągwi w Wielkiej Brytanii z dniem 1 styczeń 1948 jako Hufiec "Londyn", pod komendą druha harcmistrza (hm.) Z. Fallenbuchl.

Wkrótce potem druh Fallenbuchl został Naczelnikiem Harcerzy, a hufcowym został mianowany druh hm. K. Zbirohowski-Kościa, który zmienił nazwę na Hufiec "Warszawa". Już tego lata roku 1948 ponad 100 harcerzy i zuchów z hufca wzięło udział w pierwszym Zlocie poza granicami Kraju.

Praca hufca początkowo skupiała się w zachodnim centrum Londynu, ale z czasem rozszerzyła się gdy zaczęły powstawać nowe drużyny. W roku 1952 na południe od Tamizy została założona 20 D.H., zaś w roku 1955, przy przedwojennej polskiej parafii na Devonia Road powstała 1 D.H., nad którą roztoczyła opiekę 3-cia Dywizja Strzelców Karpackich. Tu też powstał pierwszy szczep (zuchy i harcerzy przy jednej parafii) o nazwie "Podhale".

W następnych latach praca się rozwinęła o dalsze trzy jednostki - 7 D.H. (1958) i 23 D.H. (1961) na południu, oraz 8 D.H. (1959) na północnym zachodzie Londynu. Również powstawały gromady zuchów. W roku 1965 hufcowy hm. J. Wieliczko zarządził we wszystkich ośrodkach stworzenie szczepów, ktore wzięły nazwy dzielnic Warszawy – "Marymont" (1 D.H.), "Mokotów" (2 D.H.), "Wola" (3 D.H.), "Saska Kępa" (7 D.H.), "Starówka" (8 D.H.), "Powiśle" (20 D.H.) i "Żoliborz" (23 D.H.).

W roku 1960 został ufundowany pierwszy sztandar hufca. Na uroczystym poświęceniu, wśród kilkuset młodzieży harcerskiej byli również "rodzice chrzestni" sztandaru: pani Piłsudska (wdowa po Marszałku), generał Anders, ks. Prałat Sołowiej i pani Renkawicz. W roku 1990, trzydziesta rocznica poświęcenia, powstała inicjatywa ufundowania nowego sztandaru, którego "ojcem chrzestnym" został generał Rudnicki. Stary sztandar został przekazany do Instytutu i muzeum generała Sikorskiego.

Aby uczcić "pełnolecie" w roku 1968 odbył się po raz pierwszy "Złaz" hufca jako część akcji obozowej, w Wadhurst, Sussex. W tym samym roku rozpoczęła pracę nowa gromada zuchowa w południowym Londynie, a następnie drużyna (34 D.H.), tworząc w roku 1969 szczep "Ochota". W roku 1973 z kolei powstał szczep "Wilanów" (13 D.H.) na terenie Ilford-Forest Gate.

Koncepcję "złazów" hufca podjęto na nowo w roku 1984, w Wiscombe Park, Devon. Od tego czasu odbyło się ich dalszych sześć, w tym pierwsza wyprawa hufca do Polski w roku 1997, w okolice Soliny w Bieszczadach. W 2003 roku odbyła się żeglarska wyprawa reprezentacji hufca pod hasłem "Rejs do Źródła".

W ciągu ostatnich dwudziestu lat, praca wygasła w dwóch ośrodkach – "Wilanów" i Żoliborz". Pozostałe szczepy nadal działają aktywnie. W roku 2011 powstał pierwszy szczep poza Londynem "Wilanów" (5 D.H.) na terenach Brighton w południowej Anglii, a w 2017 roku hufiec ukończył 70 lat. Hufcowym od roku 2021 jest druh phm. J. Lasocki.

Przygotował Hm. Bogdan Szwagrzak