Szczep "Wilanów" Brighton

  • Gromada Zuchów "Wilki Morskie"
  • 5 Drużyna Harcerzy im. hm.RP. Ryszarda Kaczorowskiego

Zbiórki się odbywają w Hove
Zuchów (7-10 lat): co sobotę
Harcerzy (11-15 lat): co sobotę

Szczepowy: Wojciech Bernasiński phm.
Wódz Zuchów: Marcin Gajewski ćw.
Drużynowy Harcerzy: Wojciech Bernasiński phm.

Email: zhpbrighton@gmail.com
Website: zhpbrighton.co.uk

Gdzie jesteśmy