Szczep "Wola" Hammersmith

  • Gromada Zuchów "Orlęta Lwowskie"
  • 3 Londyńska Drużyna Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego

Zbiórki się odbywają w Hammersmith
Zuchów (7-10 lat): co sobotę
Harcerzy (11-15 lat): co sobotę

Szczepowy: Andrzej Hewanicki pwd.
Wódz Zuchów: Robert Mos asp.
Drużynowy Harcerzy: Jakub Wojciechowski ćw.

Website: orletalwowskie.com

Gdzie jesteśmy

Co robimy