Szczep "Podhale-Marymont" Islington

  • Gromada Zuchów "Górale"
  • 1 Karpacka Drużyna Harcerzy im. Władysława Łokietka
  • 1 Drużyna Wędrowników im. Batalionu "Parasol"

Zbiórki się odbywają w Hornsey
Zuchów (7-10 lat): co sobotę
Harcerzy (11-15 lat): co sobotę

Szczepowy: Olgierd Lalko hm.
Wódz Zuchów: Michał Lisz h.o.
Drużynowy Harcerzy: Krzysztof Morszczyzna phm.
Drużynowy Wędrowników: Kacper Siemieniako h.o.

Email: km1kdh@gmail.com

Gdzie jesteśmy

Co robimy