Szczep "Ochota" Wimbledon Putney

  • Gromada Zuchów "Śmiałki"
  • 34 Drużyna Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego

Zbiórki się odbywają w Wimbledon i Putney
Zuchów (7-10 lat): co sobotę
Harcerzy (11-15 lat): co sobotę

Szczepowy: Konrad Ledóchowski pwd.
Wódz Zuchów: Krzysztof Kaczmarski ćw.
Drużynowy Harcerzy: Michał Kałdon ćw.

Email Zuchów: gromada.smialki@gmail.com
Email Harcerzy: druzyna34@gmail.com

Gdzie jesteśmy

Co robimy